Our Service

What We Do?

Web/App Design

มากกว่าความสวยงาม นั้นคือการออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก ง่าย และใช้ได้จริง เรามุ่งเน้นในการออกแบบโดยยึดหลัก User-centered design บนพื้นฐานความต้องการของผู้ใช้งานและการปฏิบัติใช้ในธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งาน หมดกันทีกับคำว่า “ดูโบราณ ใช้งานลำบาก”

Software Development

การพัฒนา Web and mobile application เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องการการเติบโต เราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ อีกทั้งรองรับการเติบโตและการขยายระบบ IT ของธุรกิจในอนาคตด้วยเทคโนโลยีที่อัพเดทล่าสุด หมดปัญหา “จ้างทำแอปใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีก”

DevOps Service

ธุรกิจที่มี IT จำเป็นต้องมีระบบทำงาน DevOps ที่ดีด้วย เพื่อการใช้งานระบบงาน IT จะได้ผลลัพธ์ที่ดี รวดเร็ว ไม่สะดุด และปลอดภัย สามารถนำธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยหมดกังวลงานด้าน IT เพราะมีระบบการทำงานที่รองรับแล้ว

Digital Marketing

สร้างฐานการรับรู้ตัวแบรนด์เพื่อนำไปสู่การสร้างฐานลูกค้าทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน เรามุ่งเน้นในสร้าง “ความเชื่อ” และ “ความชอบ” ต่อกลุ่มเป้าหมาย

Our Clients

Our Working Process

Exclusive Consulting
เริ่มต้นด้วย Passion เพียงสิ่งนี้ ก็สามารถจองปรึกษากับเราได้ฟรี ไม่ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีกั๊ก เป็นกันเอง เพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการเห็นธุรกิจได้เติบโตด้วย Passion ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่ Code Passion ยินดีให้คำปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง
Design
เมื่อได้รับเป้าหมายและความต้องการ ทาง Code Passion จะออกแบบและนำเสนอ Solution ที่ตรงเป้า ตอบโจทย์ รวมทั้งโครงร่าง Design ของ web และ mobile application ตามหลักการ User-centered design ทุก design จะต้องผ่านการตรวจสอบด้านความสวยงามและการใช้งานก่อนนำไปพัฒนาจริง
Development
ขั้นตอนเป็นขั้นการพัฒนาและสร้าง Solution ตามข้อตกลง มีกรอบเวลาและสิ่งที่ส่งมอบได้อย่างชัดเจน สามารถติดตามและขอรายงานได้ตลอดทั้งช่วงการพัฒนา ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับล่าสุด เช่น React, Vue, Angular, Strapi และอื่น ๆ
DevOps
วางแผน ตรวจสอบ และวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้าน IT ในปัจจุบัน เพื่อค้นหา เสนอแผน และลงมือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดช่องโหว่ เสริมความปลอดภัย สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ในเกณฑ์มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
Marketing
ยึดหลักการทำงานแบบ Cost Effectiveness โดยทุกแผนการตลาดจะต้องคุ้มค่าและได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุด ผลัพธ์ที่ตรงใจ ทีมงานจะแนะนำทำแผน และปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ โดยไม่ศูนย์ตัวตนของแบรนด์

Our Core Team

Leadership Team

Code Passion are innovative branding specialists, and we provide solutions of technology, branding, and marketing
to drive your brand to be famous, powerful, and sustainable in the market with our passion

Thanatorn Boonnak

Chief Executive Officer

Pongsiri Chuaychoonoo

Chief Product Officer

Karnphong Kieoprasert

Chief Technology Officer

Mirantee Noiwong

Marketing Team Lead

Thanabut Sawangsang

Customer Success Team Lead

Sathira Kittisukmongkol

Developer Team Lead

How May We Help You!

Go to top